top of page

IDT0150

Identificazione di Barbiturici

APRI

IDT0250

Identificazione di Efedrina

APRI

IDT0260T

Identificazione di Anidride Acetica

APRI

IDT0270

Identificazione di Precursori di MDMA/Metanfetamina

APRI

IDT0280T

Identificazione di GBL

APRI

IDT0350

Identificazione di Flunitrazepam/Benzodiazepine

APRI

IDT0450

Identificazione di Morfina

APRI

IDT0550

Identificazione di PCP

APRI

IDT0650

Identificazione di Metaqualone (Mandrax)

APRI

IDT0660

Identificazione di Mefedrone

APRI

IDT0690

Identificazione di Fentanil

APRI

IDT0710

Identificazione di Bufedrone

APRI

IDT0750

Identificazione di Paracetamolo

APRI

IDT0810

Identificazione di Cianide

APRI

IDT0820

Identificazione di Buprenorfina

APRI

IDT0830

Identificazione con Reagente Mandelin

APRI

IDT0840

Identificazione con Reagente Mecke

APRI

IDT0850

Identificazione di Metadone

APRI

IDT0950

Identificazione di Metilfenidato (Ritalin)

APRI

IDT1000T

Identificazione di Cocaina/Crack
(Sostanza e Tracce)

APRI

IDT1100

Conferma di Cocaina/Crack

APRI

IDT2000T

Identificazione di Eroina Bianca
(Sostanza e Tracce)

APRI

IDT2100T

Identificazione di Eroina Marrone
(Sostanza e Tracce)

APRI

IDT2200

Identificazione di Mix di Eroina

APRI

IDT2300

Identificazione di Eroina Black Tar

APRI

IDT2400T

Identificazione di Oppiacei
(Sostanza e Tracce)

APRI

IDT3000

Identificazione di Marijuana/ Hashish

APRI

IDT3300T

Identificazione di Cannabis (Marijuana/Hashish)
(Sostanza e Tracce)

APRI

IDT3400

Identificazione di Cannabinoidi Sintetici

APRI

IDT3600

Identificazione di Catinoni Sintetici

APRI

IDT4000

Identificazione di Ecstasy/Sali da Bagno

APRI

IDT4400

Conferma di Ecstasy/MDMA

APRI

IDT5000

Identificazione di Anfetamina/Metanfetamina

APRI

IDT5030

Identificazione di Anfetamina /Marijuana

APRI

IDT5500T

Conferma di Metanfetamina
(Sostanza e Tracce)

APRI

IDT6000

Identificazione di LSD

APRI

IDT7000T

Identificazione di Ketamina

APRI

IDT8000T

Identificazione di GHB

APRI

IDT3100

Identificazione di CBD/THC

APRI

IDT9000

Screening Generale di Droghe

APRI

IDT9000T

Screening Generale di Droghe
(Sostanza e Tracce)

APRI

IDT9009T

Screening Generale di Droghe
(Superfici)

APRI

IDT9030

Identificazione di Mix Multidroghe

APRI

CUSPER

bottom of page